Floor surface - an important factor for local sports facilities

Bilder Gislavedskommun

Jeden z wielofunkcyjnych lokalnych obiektów sportowych gminy Gislaved.


Przez szereg lat szwedzkie gminy w całym kraju wkładały  dużo wysiłku, by  wybudować wielofunkcyjne, lokalne obiekty sportowe.

Celem naszych działań jest zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu, mając również nadzieję, że więcej młodzieży zaangażuje się aktywnie w działalność klubową.

” – Odpowiedź była wspaniała a produkt spotkał się nie tylko z uznaniem młodzieży, ale także dorosłych” - powiedział Kent Kruuse, - menager ds. wypoczynku w gminie Gislaved.

” – Jedną ważną rzeczą, było zagwarantowanie dobrej powierzchni, aby zminimalizować urazy po upadku, itp. Powinna ona zagwarantować komfort i mieć odpowiednie właściwości do różnego rodzaju gier w piłkę, a także stawić czoło warunkom pogodowym aby szybko osuszać powierzchnie w deszczowych warunkach, zachowując jednocześnie wytrzymałość i swoją atrakcyjność. Przedyskutowaliśmy wspólnie, nasze wymagania i oczekiwania z  firmą Bergo Flooring, która produkuje multifunkcyjne podłogi dedykowane dla wymagających środowisk, włączając w to podłogi sportowe.”.

 

” – Zgodziliśmy się przetestować ich multisportową podłogę w szkole  Sörgård w Gislaved. Wraz z różnymi oznaczeniami liniowymi, na podłodze namalowano także logo gminy. Efekt był doskonały, a podłoga odegrała wielką rolę w zwiększeniu aktywności sportowej w tym miejscu. Młodzież pytała czy w ogóle wolno im nosić buty (odpowiedź brzmiała: oczywiście, że tak…)”.

Jest to ważny krok w osiągnięciu naszego celu, jakim jest zachęcanie do wzmożonego uprawiania sportu. Zachęceni sukcesem pierwszej podłogi, wykonamy kolejne w podobnych miejscach . Chcemy, aby podłogi te stały się standardem w gminie Gislaved. Chcielibyśmy przekazać użyteczną wskazówkę dla innych gmin planujących zainstalowanie nowych podłóg, a mianowicie, gminy powinny starannie przemyśleć plany zabudowy wielofunkcyjnych, lokalnych ośrodków sportowych podczas procesu ich planowania” - mówi Kent Kruuse.

Powrót do
początku