Bergo Flooring expanderar

Bergo flooring har ambitionen att växa och målet är att gå från 2013 års nivå på ca 30 mkr, till dubbel omsättning 2016.

Bergo flooring har ambitionen att växa och målet är att gå från 2013 års nivå på ca 30 mkr,
till dubbel omsättning 2016.

Resultatet av företagets målmedvetna satsning har inte låtit sig vänta.
I skrivande stund har man uppnått innevarande års delmål, och allt talar för att målsättningen kommer att nås.

För att klara den allt ökande efterfrågan från kunder i ca 40 länder världen över investerar företaget nu flera miljoner i maskiner, automationsutrustning, och i ökad personalstyrka.

Bergo Flooring Maskin

Bergo Flooring producerar multifunktionella golvplattor i miljövänliga plastkompositer.

Man riktar sina marknadsinsatser till 5 olika affärsområden; Home, Public, Sport, Event och Marine, och ca 75% av försäljningen går på export.

Med utgångspunkt från kundens krav, sker en ständig produktutveckling och under året har man bland annat lanserat ECO-serien, som produceras i 100% återvunnet material.

Produkterna har fått stor uppmärksamhet, inte minst från kommunalt håll som har ambitionen att attrahera sina medborgare till ökade uteaktiviteter. Genom att bygga multiarenor med Bergos ECO Multisport som underlag, noteras nu rejält ökade spontanaktiviteter.

– Extra roligt är att de som köper våra ECO-produkter aktivt bidrar till ett minskat sopberg samtidigt som man förbättrar folkhälsan hos sina medborgare, säger Eric Anderzon, VD för Bergo Flooring. - I dagarna har vi även lanserat en antibakteriell golvplatta, som lämpar sig i offentliga våtutrymmen, såsom i badhus etc. och i januari lanserar vi en helt ny typ av golvplatta, som öppnar upp för nya affärsmöjligheter. Lanseringer kommer att ske på BAU-mässan i Frankfurt,
säger Anderzon. 

Närmast på tur står nyanställning av maskinställare/optimerare, som skall vara med och kvalitetssäkra, utvekla och automatisera verksamheten ytterligare. - Vi är det lilla företaget, och för att kunna agera fullgott på en snabbt växande exportmarknad, måste vi bli större och mindre sårbara, avslutar Anderzon.

För mer information kontakta; Eric Anderzon
Tel 070 56 171 39, president@flooring.se, www.bergoflooring.se

Bergo Flooring:
Världsmarknadsledande inom multifunktionella golvlösningar.
Huvudkontor och all produktion i Anderstorp.
Ägs till lika delar av Reine Johansson och Eric Anderzon, VD.
Omsättning 2014, ca 40 mkr.
Omsättningsmål 2016, 60 mkr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till toppen