Golv viktig faktor för näridrottsplats

Bilder Gislavedskommun

En av Gislaveds Kommuns spontan-/näridrottsplatser


Gislaveds kommun har sedan några år tillbaka satsat på att anlägga spontan-/näridrottplatser runt om i kommunen. Denna satsning är man politiskt helt överens om. Syftet är att stimulera barn och ungdomar att röra på sig lite mer och dessutom förhoppningsvis locka fler ungdomar till olika föreningsaktiviteter.
– Vi har fått härligt gensvar och det visar att det inte bara är barn som nyttjar anläggningarna utan även vuxna, säger fritidschef Kent Kruuse.
– En viktig sak var att få till ett bra underlag. Det ska kännas behagligt, ha bra bollegenskaper för de olika verksamheterna, vara slitstarkt, tåligt samt kännas attraktivt. Vid kontakter med Bergo Flooring, ett lokalt företag i Anderstorp som tillverkar bland annat sportgolv, diskuterades våra krav och önskemål.
– Vi blev överens om att testa deras multisportgolv på en anläggning vid Sörgårdsskolan i Gislaved. Förutom en del linjemarkeringar målades även kommunlogon på golvet.
Golvet blev snabbt mycket populärt eftersom det kändes skönt att röra sig på. Det ställdes till och med frågor från ungdomarna om man fick ha skor på sig! (Vilket man givetvis får…)
– Golvet har bidragit starkt till de många aktiviteterna på anläggningarna. Detta innebär ett viktigt steg för att nå vårt mål med satsningen på spontanidrott.
– Styrkta av denna framgång har vi nu sett till att ytterligare anläggningar får ett likadant golv. Tanken är att detta ska bli en ”standard” i Gislaveds Kommun.
– Ska vi ge andra kommuner ett bra tips så är det att fundera lite extra på golvet när man planerar sina spontan- och näridrottsplatser, äger Kent Kruuse.

Till toppen