dsc01684.jpg

Health

Fysisk inaktivitet identifieras nu som den fjärde ledande riskfaktorn för global dödlighet. Låt oss göra skillnad tillsammans!

 

 

Hur man får människor aktiva

• Erbjuda lockande aktivitetsområden.
• Skapa mötesplatser kring sportaktiviteter.
• Låt områdena vara tillgängliga för alla.

Resultat

• Bättre resultat i skolan / arbetet.
• Färre sjukdomar - Ger energi.
• Mindre skärmtid - Fokusera på människor.
• Ökat självförtroende.
• Psykologisk hälsa - Lycka.

Om idrottsrörelsen når 100 ungdomar, kommer:

• 5 färre att drabbas av depression.
• 25 få mindre magont och huvudvärk.
• 5 få bättre skolresultat.

Om idrottsrörelsen når 100 medelålders vuxna:

• Räddar det 2 personer från diabetes typ 2.
• Räddar det 5 personer från hjärtattack.
• Räddar det 15 personer från högt blodtryck.

 

Källa: Riksidrottsförbundet

  

 

 

 

 En stor utmaning i samhället är de växande hälsoproblemen 
Bland barn och ungdomar. Läs mer...

 

 


Idrottsaktiviteter förenar människor oavsett bakgrund eller kön. Läs mer...

 


Vi bryr oss om människor och planet. Läs mer...

 

 

Till toppen