Problem med golvytan?

Eller vill du bara göra fint?


Så här har våra kunder löst sina problem med kalla, fuktiga och tråkiga golv.


Bergo Flooring ger en funktionssäker och kostnadseffektiv lösning

Multifunktionen i ett Bergo-golv tillåter undergolvet att ”andas” vilket hindrar att fukt blir innestängd och bildar lukt. Installationen kan man enkelt utföra själv.

DET HÄR ÄR ETT GOLV FRÅN BERGO FLOORING

Bergo Flooring är ett flytande golv som kan läggas på de flesta underlag utan skruv, spik eller lim. Tack vare golvets öppna struktur låter det undergolvet andas. Bergo Flooring finns i flera olika design och färger. Tillbehör finns såsom Kantlist, Hörnlist, Expansionslist och Demonteringsverktyg.

OMBYGGNATION

I samband med ombyggnation, när till exempel en industrilokal skall användas till något annat, är det ofta ett slitet lagat och fläckigt golv som är svårt att åtgärda. På några timmar förvandlar du detta till en helt ny och profilskapande miljö med hjälp av Bergo-golvet.

MARKFUKT

Betonggolv av typen platta-på-mark påverkas av den fukt som finns i marken under betongplattan. Detta har inget med att göra med hur bra dräneringen runt huset är, utan är en normal fuktvandring som kommer underifrån som leder till en successiv upp-fuktning av betonggolvet. Ställs organiskt material direkt på betonggolvet är risken stor att detta tar skada och att det småningom blir mögelbildning. Ett Bergo-golv är icke-organiskt och dess konstruktion lämnar en luftspalt till undergolvet vilket eliminerar risken för att fukt eller annat från underlaget kan migrera till det som är placerat på detta.

BYGGFUKT

Ett ny-gjutet betonggolv innehåller alltid ett överskott av fukt, som måste torka ut innan något organiskt kan placeras på golvet. Torktiden uppgår ofta till flera månader vilket hindrar dig att använda utrymmet. Med hjälp av ett Bergo-golv kapas denna väntetid, då dess konstruktion ger en icke-organisk distans mellan golv och förvaring, samt tillåter undergolvet att ”andas”.

FUKTSKADOR

Efter en fuktskada måste ett traditionellt golv torkas ut innan det kan brukas. Ofta orsakar detta månader av problem förknippat med lidande och höga kostnader. Ett Bergo-golv, som genom sin konstruktion låter golvet ”andas”, reducerar både tid till användning, lidande och inte minst kostnader för de boende.

UNDERLAGSYTA

Ett Bergo-golv är enkelt att lägga och monteras på befintligt golv utan fästelement såsom lim, skruv eller spik. Det har låg bygghöjd, endast ca 10 mm. Golvet är tillverkat i livsmedelsgodkänt material som inte avger några emissioner vilket gör att det uppfyller kriterierna för miljö och hälsa. Eftersom golvet är kemikaliebeständigt behåller det sin funktion även i aggressiva miljöer. Konstruktionen med den inbyggda luftspalten tillåter underlaget att ”andas”, vilket i sin tur gör att hela ytan kan torka upp vilket i sin tur eliminerar obehagliga lukter. Golvets naturliga luftspalt isolerar mot underlaget som upplevs behagligare att gå på. Denna konstruktion som även är profilskapande ger en säker, kostnadseffektiv och praktiskt lösning.

SÅ HÄR GÖR DU:

1. Riv bort eventuell gammal golvkonstruktion.
2. Dammsug ytan och rengör från organiskt material före installationen av Bergo-golvet.
3. Fiberduk, typ markduk, kan med fördel läggas mellan underlaget och Bergo-golvet för uppnå en ljuddämpande effekt.
4. Starta i ett hörn och tänk på att alltid vända öglorna åt samma håll. 
5. Fixera plattorna med tapparna över öglorna och slå ihop dem med distinkta slag med en gummihammare. 
6. Installera alltid Bergo golvet minst 10 mm från vägg, trösklar, etc. 7. Se utförlig lägginstruktion på www.bergoflooring.se.


Testresultat från SP - Sveriges Tekiniska Forskningsinstitut

I äldre hus med oventilerande källare, kan det finnas höga värden på RF i betongplattan, antingen genom ångtransport (diffusion) eller kondensation på dess betongyta. Detta sker oftast sommartid. I samband med dessa ogynnsamma förhållandena kan det uppstå problem med fukt och mögel om det förvaras material av organisk typ i direkt kontakt med den fuktiga betongytan.

SP:s tester visar tydligt att ett Bergogolv fördröjer fukt att tränga upp i material som står ovanpå Bergogolvet.

Bergo-box-before1.jpg

Förvaringslådor av tjock well ställdes direkt på betongyta som preparerades underifrån med vatten för att simulera fuktig mark.

Bergo-box-before2.jpg

Resultat efter 21 dygn: Kraftig fuktabsorption i kartongens botten.

Bergo-box-after1.jpg

Förvaringslådor av tjock well ställdes direkt på Bergogolv med betong under som preparerades underifrån med vatten för att simulera fuktig mark.

Bergo-box-after2.jpg

Resultat efter 21 dygn: Inga synliga fuktabsorp- tioner.


Utrdrag ur SP:s rapport: ”Sammanfattningsvis kan man konstatera att Bergoplattan förhindrar kapilärtransport av både uppträngande fukt genom en betongplatta på mark, och kondenserad fukt på betongplattans yta till material som är placerat ovanpå Bergoplattor. De möjliggör också för en ventilation på grund av den luftspalt som finns mellan Bergoplattorna och betongplattorna.”

DETTA ÄR BERGO FLOORING

Bergo Flooring har sedan 1972 utvecklat multifunktionella kompositgolv, väl utprovade för att klara hårt utsatta miljöer. Produkterna är generellt funktionsanpassade för att klara alla klimat och har följande multifunktioner: Dränerande, Ventilerande, Ljuddämpande, Temperaturavskiljande, Halkreducerande, Ergonomiska, Materialet är icke-organisk = ej vätskeupptagande, samt kemikaliebeständigt och livsmedelsgodkänt. Detta gör att golvet lämpar sig utmärkt i svåra miljöer. För traditionell användning i privata källare och förrådsmiljöer, rekommenderar vi Bergo XL, Bergo Elite, Bergo Unique och Bergo Royal som alla är att betrakta som allroundprodukter. För industri och offentlig miljö, som ofta kräver lite tuffare tag, rekommenderar vi Bergo Supreme.

BERGOS MILJÖENGAGEMANG

Alla våra produkter är tillverkade här i Sverige och i en egen eco-vänlig produktion, utan miljöbelastande utsläpp. Produkterna är tillverkade i 100 % återvinningsbar PP-komposit, som kan återanvändas om och om igen. Utan att göra avkall på funktion och kvalitet har Bergo nyligen lanserat Eco-serien, som tillverkas i 100 % redan återvunnet material. Det gör att varje installation bidrar till ett minskat sopberg!

 

Våra golv:

Bergo XL

Bergo XL™ är ett alternativ till vår klassiker Royal fast i större format.

Bergo XL golvplatta i färgen Vit

Bergo Unique

Bergo Unique™ är den kraftigaste golvplattan inom System 2-familjen.

UNIQUE_Bergo_True_White.jpeg

Bergo Soft Tile

Bergo Soft Tile™ är byggbara, mjuka golvplattor som skapar ett snyggt, halkreducerande och antibakteriellt golv i våtutrymmen.

SOFT_Unique_Bergo_True_White.jpeg

Bergo Elite

BERGO ELITE™ är en täckt platta som ingår i System 2-familjen.

Elite_Bergo_True_White.jpeg

Bergo Nova

BERGO NOVA™ är en täckt platta som ingår i System 2-familjen.

Nova_Bergo_Graphite_Grey.jpg (1)

Bergo Royal

BERGO ROYAL™ är en av våra riktiga klassiker och storsäljare inom kompositgolv som finns i en diger skala av färger.

Royal_Bergo_True_White.jpeg

Bergo Excellence

BERGO EXCELLENCE™ ingår i System 1-familjen och är en rejäl och teknisk produkt. Produkten är utvecklad för att klara extrema påfrestningar som exempelvis ett fartygsdäck utsätts för.

s sg.jpeg

Bergo Extreme (IMO)

Den första IMO-godkända golvplattan i världen! Och världens tuffaste!

Bergo Excellence Dark blue_IMO_wheelmark.jpg (1)

Bergo Solid

Ett unikt golvkoncept för ytor med höga krav.

Bergo_Solid_Basic_tile_web.jpg

Bergo Activity Area

Bergo Aktivitetsyta™ lockar till lek och rörelse i din hemmiljö.

Bergo_Activityarea_private_2.jpeg (2)

Bergo Ultimate

– NYHET! – En ny generation sportgolv

Bergo_Ultimate_tile_red.jpg

Bergo Ultimate PLUS

– NYHET! – en ny generation sportgolv och vår mest prestigefyllda produkt

Bergo_Ultimate_tile_red.jpg

Till toppen