Problem med golvytan?

Eller vill du bara göra fint?


Så här har våra kunder löst sina problem med kalla, fuktiga och tråkiga golv.


Bergo Flooring ger en funktionssäker och kostnadseffektiv lösning

Multifunktionen i ett Bergo-golv tillåter undergolvet att ”andas” vilket hindrar att fukt blir innestängd och bildar lukt. Installationen kan man enkelt utföra själv.

DET HÄR ÄR ETT GOLV FRÅN BERGO FLOORING

Bergo Flooring är ett flytande golv som kan läggas på de flesta underlag utan skruv, spik eller lim. Tack vare golvets öppna struktur låter det undergolvet andas. Bergo Flooring finns i flera olika design och färger. Tillbehör finns såsom Kantlist, Hörnlist, Expansionslist (System1) och Demonteringsverktyg.

OMBYGGNATION

I samband med ombyggnation, när till exempel en industrilokal skall användas till något annat, är det ofta ett slitet lagat och fläckigt golv som är svårt att åtgärda. På några timmar förvandlar du detta till en helt ny och profilskapande miljö med hjälp av Bergo-golvet.

MARKFUKT

Betonggolv av typen platta-på-mark påverkas av den fukt som finns i marken under betongplattan. Detta har inget med att göra med hur bra dräneringen runt huset är, utan är en normal fuktvandring som kommer underifrån som leder till en successiv upp-fuktning av betonggolvet. Ställs organiskt material direkt på betonggolvet är risken stor att detta tar skada och att det småningom blir mögelbildning. Ett Bergo-golv är icke-organiskt och dess konstruktion lämnar en luftspalt till undergolvet vilket eliminerar risken för att fukt eller annat från underlaget kan migrera till det som är placerat på detta.

BYGGFUKT

Ett ny-gjutet betonggolv innehåller alltid ett överskott av fukt, som måste torka ut innan något organiskt kan placeras på golvet. Torktiden uppgår ofta till flera månader vilket hindrar dig att använda utrymmet. Med hjälp av ett Bergo-golv kapas denna väntetid, då dess konstruktion ger en icke-organisk distans mellan golv och förvaring, samt tillåter undergolvet att ”andas”.

FUKTSKADOR

Efter en fuktskada måste ett traditionellt golv torkas ut innan det kan brukas. Ofta orsakar detta månader av problem förknippat med lidande och höga kostnader. Ett Bergo-golv, som genom sin konstruktion låter golvet ”andas”, reducerar både tid till användning, lidande och inte minst kostnader för de boende.

UNDERLAGSYTA

Ett Bergo-golv är enkelt att lägga och monteras på befintligt golv utan fästelement såsom lim, skruv eller spik. Det har låg bygghöjd, endast ca 10 mm. Golvet är tillverkat i livsmedelsgodkänt material som inte avger några emissioner vilket gör att det uppfyller kriterierna för miljö och hälsa. Eftersom golvet är kemikaliebeständigt behåller det sin funktion även i aggressiva miljöer. Konstruktionen med den inbyggda luftspalten tillåter underlaget att ”andas”, vilket i sin tur gör att hela ytan kan torka upp vilket i sin tur eliminerar obehagliga lukter. Golvets naturliga luftspalt isolerar mot underlaget som upplevs behagligare att gå på. Denna konstruktion som även är profilskapande ger en säker, kostnadseffektiv och praktiskt lösning.

SÅ HÄR GÖR DU:

1. Riv bort eventuell gammal golvkonstruktion.
2. Dammsug ytan och rengör från organiskt material före installationen av Bergo-golvet.
3. Fiberduk, typ markduk, kan med fördel läggas mellan underlaget och Bergo-golvet för uppnå en ljuddämpande effekt.
4. Starta i ett hörn och tänk på att alltid vända öglorna åt samma håll. 
5. Fixera plattorna med tapparna över öglorna och slå ihop dem med distinkta slag med en gummihammare. 
6. Installera alltid Bergo golvet minst 10 mm från vägg, trösklar, etc. 7. Se utförlig lägginstruktion på www.bergoflooring.se.


Testresultat från SP - Sveriges Tekiniska Forskningsinstitut

I äldre hus med oventilerande källare, kan det finnas höga värden på RF i betongplattan, antingen genom ångtransport (diffusion) eller kondensation på dess betongyta. Detta sker oftast sommartid. I samband med dessa ogynnsamma förhållandena kan det uppstå problem med fukt och mögel om det förvaras material av organisk typ i direkt kontakt med den fuktiga betongytan.

SP:s tester visar tydligt att ett Bergogolv fördröjer fukt att tränga upp i material som står ovanpå Bergogolvet.

Bergo-box-before1.jpg

Förvaringslådor av tjock well ställdes direkt på betongyta som preparerades underifrån med vatten för att simulera fuktig mark.

Bergo-box-before2.jpg

Resultat efter 21 dygn: Kraftig fuktabsorption i kartongens botten.

Bergo-box-after1.jpg

Förvaringslådor av tjock well ställdes direkt på Bergogolv med betong under som preparerades underifrån med vatten för att simulera fuktig mark.

Bergo-box-after2.jpg

Resultat efter 21 dygn: Inga synliga fuktabsorp- tioner.


Utrdrag ur SP:s rapport: ”Sammanfattningsvis kan man konstatera att Bergoplattan förhindrar kapilärtransport av både uppträngande fukt genom en betongplatta på mark, och kondenserad fukt på betongplattans yta till material som är placerat ovanpå Bergoplattor. De möjliggör också för en ventilation på grund av den luftspalt som finns mellan Bergoplattorna och betongplattorna.”

DETTA ÄR BERGO FLOORING

Bergo Flooring har sedan 1972 utvecklat multifunktionella kompositgolv, väl utprovade för att klara hårt utsatta miljöer. Produkterna är generellt funktionsanpassade för att klara alla klimat och har följande multifunktioner: Dränerande, Ventilerande, Ljuddämpande, Temperaturavskiljande, Halkreducerande, Ergonomiska, Materialet är icke-organisk = ej vätskeupptagande, samt kemikaliebeständigt och livsmedelsgodkänt. Detta gör att golvet lämpar sig utmärkt i svåra miljöer. För traditionell användning i privata källare och förrådsmiljöer, rekommenderar vi Bergo XL, Bergo Elite, Bergo Unique och Bergo Briq som alla är att betrakta som allroundprodukter. För industri och offentlig miljö, som ofta kräver lite tuffare tag, rekommenderar vi Bergo Premium.

BERGOS MILJÖENGAGEMANG

Alla våra produkter är tillverkade här i Sverige och i en egen eco-vänlig produktion, utan miljöbelastande utsläpp. Produkterna är tillverkade i 100 % återvinningsbar PP-komposit, som kan återanvändas om och om igen. Utan att göra avkall på funktion och kvalitet har Bergo nyligen lanserat Eco-serien, som tillverkas i 100 % redan återvunnet material. Det gör att varje installation bidrar till ett minskat sopberg!

 

Våra golv:

Bergo XL

BERGO XL ingår i System 2-familjen och är ett alternativ till vår klassiker Royal fast i större format.

XL_Bergo_Purple.jpg

Bergo Unique

BERGO UNIQUE är den kraftigaste golvplattan inom System 2-familjen.

UNIQUE_Bergo_Steel_Blue.jpg

Bergo Eco Unique

Det miljösmarta alternativet!

grey_cloud.jpeg

Bergo Soft Tile

BERGO SOFT TILE är byggbara, mjuka golvplattor som skapar ett snyggt, halkreducerande och antibakteriellt golv i våtutrymmen.

SOFT_Unique_Bergo_True_White.jpeg

Bergo Briq

BERGO BRIQ är ett praktiskt golv för uterum och uteplatser som ingår i System 2-familjen.

BriQ_Bergo_Spring_Grass.jpg

Bergo Elite

BERGO ELITE är en täckt platta som ingår i System 2-familjen.

Elite_Bergo_Silk_Black.jpg

Bergo Nova

BERGO NOVA är en täckt platta som ingår i System 2-familjen.

Nova_Bergo_Stone_Grey.jpg (1)

Bergo Concept Top Tile

Där andra golv misslyckas

Toptile_concrete.jpg

Bergo Concept Top Tile SPORT

TOP TILE SPORT är en idealisk sportgolvlösning!

TopTile_Wood_Nature_WO1062.jpg

Bergo Royal

BERGO ROYAL är en av våra riktiga klassiker och storsäljare inom kompositgolv som finns i en diger skala av färger.

Royal_Bergo_True_White.jpeg

Bergo Eco Royal

Ett miljövänligt golv!

BergoRoyal_GreyCloud.jpeg

Bergo Supreme

Bergo Supreme är en stark golvplatta avsedd för offentlig miljö. 

Bergo Supreme Dark blue.jpg

Bergo Easy

BERGO EASY är som det låter: väldigt LÄTT att lägga och flytta!

Bergo_EASY_Metalgrey_front.JPG (1)

Bergo Multisport

BERGO MULTISPORT ingår i System 1-familjen och är en rejäl och teknisk produkt avsedd för de flesta typer av sportsammanhang.

s sg.jpeg

Bergo ECO Multisport

Det klimatsmarta alternativet!

s sg.jpeg

Bergo Tennis

BERGO TENNIS ingår i System 1-familjen och är en rejäl och teknisk produkt.

t g.jpeg

Bergo Eco Tennis

Det miljösmarta alternativet!

Bergo_ECO_Tennis_Soft_Green_tile_hemsida_tile (1).JPG

Bergo Excellence

BERGO EXCELLENCE ingår i System 1-familjen och är en rejäl och teknisk produkt. Produkten är utvecklad för att klara extrema påfrestningar som exempelvis ett fartygsdäck utsätts för.

s sg.jpeg

Bergo Excellence Extreme (IMO)

NYHET! Den första IMO-godkända golvplattan i världen! Och världens tuffaste!

Bergo Excellence Dark blue_IMO_wheelmark.jpg

Bergo Turf

Inred din entré genom att kombinera färg och form på ett sätt som passar din inredning.

IMG_0012 - Kopia.jpg

Bergo Solid NEW!

Ett unikt golvkoncept för ytor med höga krav.

Bergo_Solid_Basic_tile_web.jpg

Till toppen