jordglob.jpg

Växande hälsoproblem över hela världen

En stor utmaning i samhället är de växande hälsoproblemen bland barn och ungdomar.

WHO: s forskning visar att 80% av alla 11-17 år inte rör sig tillräckligt.

Oavsett var du bor, i alla länder runt om i världen, är detta ett växande problem. 
Det är en global trend som orsakar många hälsorelaterade problem.


Globala målen

EU, UNDP - FN: s utvecklingsprogram - Globala målen. Regeringar är medvetna om dessa problem, de har tydliga uppsatta mål som alla länder uppmanas följa!

 

Källa: https://www.globalgoals.org/

 


Idrottsaktiviteter förenar människor oavsett bakgrund eller kön. Läs mer...

 


Vi bryr oss om människor och planet. Läs mer...

  

 


Fysisk inaktivitet identifieras nu som den fjärde ledande riskfaktorn för global dödlighet.
LÅT OSS GÖRA SKILLNAD, TILLSAMMANS! Läs mer...

 

Till toppen