Hoppa till innehållet
53097908859 4Cf425ef18 K

Basketplanserbjudande i samarbete med Svensk Basket

Basketplaner utomhus 

Svensk Basket, i samarbete med sportgolvsleverantören Bergo Flooring / Unisport och basketkorgsleverantören Marty Sports,
erbjuder tre förmånliga basketplanspaket.

Paketlösning

LÄS MER HÄR OM ERBJUDANDET>>

 

Vid frågor och beställning av ett komplett basketplanspaket:

BERGO FLOORING AB 
Kontaktperson: Peder Ståhl
Tel.: 0371-58 77 12
E-post: peder.stahl@flooring.se

 

UNISPORT SVERIGE AB
Kontaktperson: Thomas Törnkvist
Tel.: 072-566 37 00
E-post: thomas.tornkvist@unisport.com
Web: www.unisport.com

 

"En sportlig chans" är en långsiktig satsning från Svenska
Basketförbundet för att ge alla, oavsett bostadsort eller
socioekonomiska förutsättningar, möjligheten att delta i basket.
Målet är att erbjuda lika förutsättningar för alla att spela, få goda
förebilder, främja fysisk och psykisk hälsa, och ge en positiv start
i livet. Genom att stärka föreningar och ledare vill man skapa
en stabil och långsiktig basketverksamhet, med fokus på lokal
förankring och långsiktiga förbättringar.
Programmet är baserat på jämställdhet och jämlikhet och har
initialt satsats i 18 områden med stöd från regeringen för att
främja idrott i områden med socioekonomiska utmaningar. Målet
är att skapa meningsfulla och aktiva fritidsmöjligheter för barn
och unga samt öka antalet idrotts- och ungdomsledare i dessa
områden.

Läs om En sportslig chans på Svensk Basket hemsida: 

https://www.basket.se/idrottsklivet-en-sportslig-chans/

 

För allmän information om En Sportslig chans:

Svenska Basketbollförbundet
Kontaktperson: Mats Elsnitz
Tel.: 070-676 45 20
E-post: mats.elsnitz@basket.se
Web: www.basket.se